Szczegóły techniczne montażu piwniczki ogrodowej

Czy muszę zastosować zbrojenie do płyty fundamentowej?

Płyta fundamentowa powinna być zbrojona siatką na całości swojej powierzchni. Należy wykorzystać pręt żebrowany Ø8 – Ø12, o oczku co 15 – 20cm. Stosując się do tych zaleceń, stal zbrojeniowa stabilnie utrzyma powstałe obciążenia, nieprzewidziane ruchy ziemi oraz wód gruntowych.

Czy należy wykonać drenaż wykopu?

Wskazane jest, aby wykonać drenaż osadzonej piwniczki tak, aby uniknąć odkształcenia lub wypchnięcia piwniczki przez wody gruntowe. 

Do odwodnienia polecamy wykorzystać rury drenażowe przeznaczone do przenikania wody, które należy osadzić na podsypce z grubego piachu lub drobnego kamienia. Opaskę drenażową połączoną ze studzienką rewizyjną należy wykonać na poziomie dolnej części płyty fundamentowej. 

Studzienka rewizyjna może być oddalona nawet o kilka metrów od piwniczki. Należy umieścić w niej pompę pływakową, która przy wysokim poziomie wód gruntowych będzie w stanie osuszyć przestrzeń wokół piwniczki.

Co umieścić pomiędzy płytą fundamentową, a piwniczką?

Piwniczki NAWI Design nie wymagają dodatkowej warstwy ochronne pomiędzy płytą fundamentową, a korpusem.

Czy piwniczka potrzebuje dodatkowej izolacji?

Piwniczki NAWI Design posiadają izolację w górnej części ścian i sufitu, wykonaną za pomocą piany poliuretanowej. Materiał z jakiego wykonane są produkty Garden Secret 4you® oraz Eco Secret® nie przewodzą ciepła, stąd jakakolwiek dodatkowa izolacja nie jest potrzebna.

Czy piwniczkę należy zakotwiczyć do płyty fundamentowej?

Piwniczkę trzeba zakotwić, aby ustabilizować ją i zabezpieczyć przed działaniem ewentualnych ruchów wód gruntowych. Unikniemy w ten sposób również przechylenia lub przesunięcia się piwniczki na etapie obsypywania jej suchym betonem.

Aby to zrobić, należy przymocować linę naciągającą do uchwytów metalowych w piwniczce, a następnie do wcześniej przygotowanych prętów półokrągłych osadzonych w płycie fundamentowej. Stalowe linki mocujące muszą być napięte za pomoca srub rzymskich.

Czy wymagany jest odpływ lub połączenie z kanalizacją?

Odpływ lub przyłącze kanalizacyjne w piwniczkach nie jest wymagane.