Przygotowanie miejsca do montażu piwniczki ogrodowej

Jaki grunt jest odpowiedni pod osadzenie piwniczek Garden Secret 4you® oraz Eco Secret?

Każdy grunt, który umożliwia wykonanie wykopu, nadaje się na montaż piwniczki. Posadowienie piwniczki powinno odbywać się na gruncie rodzimym, nie usypanym. Jeżeli decydujemy się na montaż na podłożu usypanym – należy zadbać, aby mogło ono unieść wymagane obciążenie –min 1000 kg/m2.

Jakie wymiary powinien mieć wykop?

Rozmiar wykopu zależy od wybranego modelu piwniczki oraz jej konfiguracji.

Należy pamiętać, że rozmiar wykopu powinien być większy od obrysu wybranej piwniczki o minimum 60 cm.

Czy płyta fundamentowa jest niezbędna do montażu?

Betonowa płyta denna jest obowiązkowym elementem umieszczenia piwniczki NAWI Design w ziemi. Izoluje ona piwniczkę od niestabilnego gruntu, mikro wibracji oraz zapobiega wystąpieniu ewentualnych pęknięć. Na wzmocnionym podłożu należy wykonać żelbetową płytę fundamentową o grubości od 12 do 20 cm.

Czy należy wyznaczyć bezpieczną strefę podczas prac ziemnych?

Podczas prac ziemnych niedopuszczalne jest funkcjonowanie maszyn budowlanych w odległości mniejszej niż 2 m od krawędzi wykopu. Zabronione jest poruszanie się środków transportu w bezpośrednim otoczeniu wykopu podczas prac budowlanych, jak i po ich zakończeniu.