Rozładunek piwniczki ogrodowej Garden Secret 4you®

Czy pojazdy, którymi realizujemy transport, mają możliwość rozładunku?

Pojazdy, którymi dostarczamy Garden Secret 4you® nie są wyposażone w urządzenie do rozładunku. Pojazdy tego typu są bardzo ciężkie i z doświadczenia wiemy, że nie można nimi podjechać wystarczająco blisko wykopu.

Jakie parametry musi spełnić dźwig, który można wykorzystać do rozładunku piwniczki Garden Secret 4you®?

Do rozładunku wymagany jest dźwig z wysięgiem przynajmniej 10 metrów. Piwniczkę podwiesza się na minimum czterech zawiesiach o długości minimalnej 6 metrów, rozpiętych na uchwytach zamontowanych w górnej części piwniczki. Do rozładunku potrzeba przynajmniej dwóch osób do asekuracji oraz operatora dźwigu. Każdy rozładunek jest fotografowany przez naszego dostawcę.

Uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego rozładunku nie są podstawą do reklamacji.

Czy można ręcznie rozładować Garden Secret 4you®?

Garden Secret 4you® należy rozładować przy pomocy dźwigu. Ręczne rozładowywanie lub korzystanie z urządzeń innych niż dźwig może spowodować uszkodzenie i utratę gwarancji.

Kto organizuje dźwig?

Ze względu na to, że każde miejsce przeznaczenia i montażu jest inne, organizacja dźwigu leży po stronie inwestora.

Czy kierowca ma ze sobą pasy do rozładunku?

Tak, nasz kierowca będzie miał ze sobą pasy. 

Natomiast operator dźwigu powinien mieć łańcuchy lub zawiesia, które są niezbędne do rozładunku.